Вібрації в техніці та технологіях

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Редколегія

Калетнік Григорій Миколайович - головний редактор

д.е.н., проф., академік НААН, ВНАУ (м. Вінниця)

Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович - заступник головного редактора

д.т.н., проф., ВНТУ (м. Вінниця)

Ловейкін Вячеслав Сергійович - заступник головного редактора

д.т.н., проф., НУБіП України (м. Київ)

Солона Олена Василівна - відповідальний секретар

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Адамчук Валерій Васильович

д.т.н., проф., ННЦ ІМЕСГ НААН України (м. Київ)

Анісімов Віктор Федорович

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Афтаназів І.С.

д.т.н., проф. (м. Львів)

Бобир Микола Іванович

д.т.н., проф., НТУУ `КПІ` (м. Київ)

Булгаков Володимир Михайлович

д.т.н., проф., акад. НААН, НУБіП України (м. Київ)

Веселовська Наталія Ростиславна

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Войтюк Дмитро Григорович

к.т.н., проф., чл.-кор. НААН, НУБіП України (м. Київ)

Джемелінський Віталій Васильович

к.т.н., проф., НТУУ `КПІ` (м. Київ)

Дирда Віталій Іларіонович

д.т.н., проф., ІГТМ НАН України (м. Дніпро)

Дудніков Анатолій Андрійович

к.т.н., проф., ПДАА (м. Полтава)

Зав`ялов Володимир Леонидович

к.т.н., доц., НУХТ (м. Київ)

Зіньковский Анатолій Павлович

д.т.н., проф., ІПМіц імені Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)

Ковбаса Володимир Петрович

д.т.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Костогриз Сергій Григорович

д.т.н., проф., ХНУ (м. Хмельницький)

Кузьо Ігор Володимирович

д.т.н., проф., НУ `ЛП` (м. Львів)

Кушнарьов А.С.

д.т.н., чл.-кор. НААН ТДАУ (м. Мелітополь)

Мазоренко Дмитро Іванович

к.т.н., проф., чл.-кор. НААН, ХНТУСГ (м. Харків)

Матвєєв Валентин Володимирович

д.ф.-м.н., проф., акад. НАНУ, ІПМіц імені Г.С. Писаренка НАН України (м. Київ)

Матвійчук Віктор Андрійович

дт.н., проф., ВНАУ (м. Вінниця)

Надутий Володимир Петрович

д.т.н., проф., ІГТМ НАН України (м. Дніпропетровськ)

Назаренко Іван Іванович

д.т.н., проф., КНУБА (м. Київ)

Ольшанський Василь Павлович

д.ф.-м.н., проф., ХНТУСГ (м. Харків)

Ройзман Вілен Петрович

д.т.н., проф., ХНУ (м. Хмельницький)

Сілін Радомир Іванович

д.т.н., проф., ХНУ (м. Хмельницький)

Струтинський Василь Борисович

д.т.н., проф., НТУУ `КПІ` (м. Київ)

Шульженко М.Г.

д.т.н., проф., ХНТУСГ (м. Харків)

Цуркан Олег Васильович

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Цуркан Олег Васильович

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Франчук Всеволод Петрович

д.т.н., проф., ДВНЗ `НГУ` (м. Дніпропетровськ)

Ярошевич Микола Павлович

д.т.н., проф., ЛНТУ (м. Луцьк)

Ярошенко Леонід Вікторович

к.т.н., доц., ВНАУ (м. Вінниця)

Бабічев Анатолій Прокопович

д.т.н., проф., чл.-кор. РАТН, ДДУ (м. Ростов-на-Дону, Росія)

Блехман Ілля Ізраілєвич

д.ф.-м.н., проф., акад. РАН (м. Санкт-Петербург, Росія)

Копилов Юрій Романович

д.т.н., проф., ВДТУ (м. Воронеж, Росія)

Серга Григорий Васильович

д.т.н., проф., КДАУ (м. Краснодар, Росія)

Яцун Сергій Федорович

д.т.н., проф., КДТУ (м. Курськ, Росія)

Субач Артур Павлович

д.т.н., проф., РПІ (м. Рига, Латвія)

Войнаровськи Юзеф

д.т.н., проф., СПІ (м. Глівіце, Польща)

Віба Янес

д.т.н., проф. (м. Рига, Латвія)