Вібрації в техніці та технологіях

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Про журнал

У червні 1994 року на базі Вінницького державного сільськогосподарського інституту була організована та проведена 2-га Міжнародна науково-технічна конференція “Застосування коливань у технологічних цілях”. Провідні фахівці з даного напрямку, відмічаючи значний внесок вінницької школи вібротехніки під керівництвом П. С. Берника, запропонували створити фаховий Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях” у ВДСГІ. За потужної підтримки ректорату журнал було засновано і обрано головним редактором Берника Павла Степановича. Під його керівництвом вийшло у світ 48 номерів журналу “Вібрації в техніці та технологіях” загальним обсягом близько 6000 сторінок, у яких висвітлено коло питань з вібраційних технологій і машин, математичні методи дослідження вібраційних процесів, подано інформацію про завершені проектно-конструкторські технологічні розробки, представлено навчально-методичні аспекти викладання у Вищій школі прикладних дисциплін, де вивчаються вібраційні машини і технології. Журнал, аналогів якому не має на теренах колишнього Радянського Союзу, добре знаний як на Україні, так і за її межами.

На даний час головним редактором журналу “Вібрації в техніці та технологіях” є доктор економічних наук, професор, академік НААН Калетнік Григорій Миколайович.

Журнал “Вібрації в техніці та технологіях” на своїх сторінках представляє матеріали, присвячені наступним питанням:

• Теорія процесів та машин

• Машинобудування та матеріалообробка

• Переробні та харчові виробництва

Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової інформації

КВ № 16643-5115 ПР від 30.04.2010 р.

Періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. № 1328.

Статус видання –вітчизняне.

Мова (мови) видання – змішаними мовами: українська, російська.

Обсяг, періодичність –18,75 ум. друк. ар., 4 рази на рік.

Сфера розповсюдження та категорія читачів – загальнодержавна, зарубіжна, професорсько-викладацький склад, науковці, підприємці.

Засновник – Вінницький національний аграрний університет

Журнал “Вібрації в техніці та технологіях” включений в “Каталог періодичних видань України”.

Передплата на журнал може бути оформлена в кожному відділенні зв’язку.

Передплатний індекс – 99720.